Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

< Poprzednia  1  [2]  3  4  Następna >

Wybrzeże Słupskie

25 maj 2012r.

JACKOWO. Kąpielisko morskie i wieś rolnicza oraz rybacka położona na przylądku Jarosławiec, na zboczach stromego brzegu mr oskiego wśród pięknej okolicy lesistej. Las sosnowy otacza wieś z dwóch stron.Komunikacja autobusowa PKS ze Słupska 3 razy dziennie. Odległości: 18 km od Darłowa, 26 km od Sławna, 22 km od Ustki. Wieś posiada elektryczność i wodociągi. Domy wygodne. Zarząd Uzdrowisk


Ustka

25 maj 2012r.

Dzisiaj resztki Słowińców spotykamy tylko w trzech wsiach nad Jeziorem Łebskim: w Klukach, Izbicy i w Żarnowskiej. Położenie i nazwa - USTKA. Największe kąpielisko morskie na przestrzeni od Międzyzdrojów aż po Sopot, port czynny od r. 1946, położony u ujścia rzeki Słupi do morza. Ostatnia wojna oszczędziła ten zakątek nad Bałtykiem. W latach 1945—1947 nie było miejscowości w Polsce, która by przeszła przez taką ewolucję nazw, jak Ustka: Pu-stomin, Słupioujście, Nowy Słupsk, Ujście, Ujść i wreszcie Ustka. Nieraz równocześnie figurowały w mieście różne nazwy. Stacja kolejowa


Słupsk

25 maj 2012r.

SŁUPSK jest największą miejscowością na przestrzeni Szczecin — Gdynia i tworzy osobne starostwo grodzkie. Ostatnia wojna zniszczyła śródmieście, ale dzielnice willowe uratowały się od zagłady. Miasto duże i szeroko rozbudowane. Istnieje tu teatr, biblioteka, Towarzystwo Naukowe, szkoła muzyczna, muzeum, szeroko rozbudowane szkolnictwo. Życie gospodarcze również rozwinięte, głównie przemysł drzewny, metalowy i budowlany, następnie


Zabytki Słupska

25 maj 2012r.

Ulica Staromiejska z pięknymi attykami renesansowymi zniszczonych kamienic bogatych patrycjuszy słupskich wiedzie do zamku. Zamek to potężna budowla średniowieczna, o murach grubości do 2 metrów, postawiona w r. 1507 na miejscu dawniejszego zamku kasztelańskiego. Obok kościół Dominikanów z r. 1278, który zachował swe bogate wnętrze barokowe przed zniszczeniem w czasach reformacji dzięki temu, że został kościołem zamkowym. Główny ołtarz z r. 1602 — renesansowy. Dwa cenne nagrobki księżnej Croy z r. 1681 i jej syna, Ernesta Bogusława księcia


O Pomorzu i Kaszubach

13 czerwiec 2012r.

W połowie ubiegłego stulecia, jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego, na Pomorzu, w tym i na Kaszubach, rozwijają się liczne stowarzyszenia, początkowo zakładane przez ziemiaństwo, następnie zaś już samodzielnie przez zamożne chłopstwo — jak np. Towarzystwo Rolnicze dla Ziemi Kaszubskiej powstałe w 1862 r. w Kościerzynie. Liczne towarzystwa kupiecko-rzemieślni-cze, spółki i kasy pożyczkowe bronią natomiast interesów drobnomieszczaństwa. Jednocześnie, pod pretekstem działalności oświatowo-rolniczej, organizuje się ruch narodowy żywo niepokojący władze pruskie.


Chmielno Kaszubskie

16 lipiec 2013r.

Chmielno Wieś na Pojezierzu Kaszubskim, nad jeziorami: Białym, Kłodno i Rekowo, ośrodek turystyki i sportów wodnych. We wsi warsztat garncarski rodziny Neclów o ponad 100. letniej tradycji - Muzeum Ceramiki Kaszubskiej. Tu można Borowy Młyn


Strona 2 z 4, < Poprzednia  1  [2]  3  4  Następna >